Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder. Vederlag som kreves inn går tilbake til rettighetshaverne og er med å legge grunnlaget for nye produksjoner.

Norwaco er en paraplyorganisasjon. De 34 organisasjonene som er medlemmer, representerer 60.000 individuelle rettighetshavere - opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter.

Klikk på fanene i figuren nedenfor for å gå til våre hovedområder.

TV-distribusjon
Privatkopiering
NRK Arkiv
Andre avtaleområder
Undervisning

Ny undervisningsavtale for universiteter og høyskoler

Ny undervisningsavtale for universiteter og høyskoler

Norwaco har blitt enig med UHR om ny mønsteravtale for opptak og bruk av kringkastingsprogram i undervisning på universiteter og høyskoler. Les mer »

Høring om generell avtalelisens mm.

Foto: Dmitry Valberg

Foto: Dmitry Valberg

1. juli 2014 kom høringsnotatet fra Kulturdepartementet. Norwaco sendte inn høringssvar 12. september. Les mer »

Kompensasjon for privatkopiering i 2015

I statsbudsjettet for 2015 er det foreslått bevilget kr 45,4 millioner som kompensasjon for lovlig kopiering til privat bruk. Les mer på sidene om Privatkopiering.

Avtale om NRK-arkivet

Avtale om NRK-arkivet

Norwaco har blitt enig med NRK om en avtale om utnyttelse av NRKs arkivmateriale. Avtalen ble undertegnet 13. desember 2013. Les mer »