Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder. Vederlag som kreves inn går tilbake til rettighetshaverne og er med å legge grunnlaget for nye produksjoner.

Norwaco er en paraplyorganisasjon. De 34 organisasjonene som er medlemmer, representerer 60.000 individuelle rettighetshavere - opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter.

Klikk på fanene i figuren nedenfor for å gå til våre hovedområder.

TV-distribusjon
Privatkopiering
NRK Arkiv
Andre avtaleområder
Undervisning

Forlik med CDK og Get

Forlik med CDK og Get

Forliket mellom Norwaco og Canal Digital Kabel TV og Get AS er nå endelig godkjent av styrene i både CDK og Get. Les mer »

Torbjørn Urfjell ny leder i Virke Produsentforeningen

Torbjørn Urfjell ny leder i Virke Produsentforeningen

Urfjell tar over etter Leif Holst Jensen. Norwaco gratulerer Produsentforeningen med overgangen til Virke og ønsker Urfjell velkommen som ny leder. Les mer på Virkes nettsider »

Høring om generell avtalelisens mm.

Foto: Dmitry Valberg

Foto: Dmitry Valberg

1. juli 2014 kom høringsnotatet fra Kulturdepartementet. Norwaco sendte inn høringssvar 12. september. Les mer »

Ny undervisningsavtale for universiteter og høyskoler fra 2015

Ny undervisningsavtale for universiteter og høyskoler fra 2015

Norwaco har blitt enig med UHR om ny mønsteravtale for opptak og bruk av kringkastingsprogram i undervisning på universiteter og høyskoler. Les mer »

Kompensasjon for privatkopiering i 2015

I statsbudsjettet for 2015 er det foreslått bevilget kr 45,4 millioner som kompensasjon for lovlig kopiering til privat bruk. Les mer på sidene om Privatkopiering.