Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder. Vederlag som kreves inn går tilbake til rettighetshaverne og er med å legge grunnlaget for nye produksjoner.

Norwaco er en paraplyorganisasjon. De 34 organisasjonene som er medlemmer, representerer 60.000 individuelle rettighetshavere - opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter.

Klikk på fanene i figuren nedenfor for å gå til våre hovedområder.

TV-distribusjon
Privatkopiering
NRK Arkiv
Andre avtaleområder
Undervisning

Norwaco anker

Norwaco anker lagmannsrettens dom i Get-saken

Les mer »

Generell avtalelisens

Generell avtalelisens

Kulturdepartementet har akkurat sluppet
Prop. 69 L (2014-2015)
Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)

Vi kommer tilbake med mer omtale.

Les mer om høringsprosessen »

Rapportering for 2015

Online-årsrapportering for videresending av TV-kanaler for Norwacos kunder. Rapporteringen er nå åpen. Frist for rapportering er 1. mai 2015.
Klikk her for å komme til innloggingen »

Forlik med CDK og Get

Forlik med CDK og Get

Forliket mellom Norwaco og Canal Digital Kabel TV og Get AS er nå endelig godkjent av styrene i både CDK og Get. Les mer »

Kompensasjon for privatkopiering i 2015

I statsbudsjettet for 2015 er det foreslått bevilget kr 45,4 millioner som kompensasjon for lovlig kopiering til privat bruk. Les mer på sidene om Privatkopiering.

Ny undervisningsavtale for universiteter og høyskoler fra 2015

Ny undervisningsavtale for universiteter og høyskoler fra 2015

Norwaco har blitt enig med UHR om ny mønsteravtale for opptak og bruk av kringkastingsprogram i undervisning på universiteter og høyskoler. Les mer »

Torbjørn Urfjell ny leder i Virke Produsentforeningen

Torbjørn Urfjell ny leder i Virke Produsentforeningen

Urfjell tar over etter Leif Holst Jensen. Norwaco gratulerer Produsentforeningen med overgangen til Virke og ønsker Urfjell velkommen som ny leder. Les mer på Virkes nettsider »