Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder. Vederlag som kreves inn går tilbake til rettighetshaverne og er med å legge grunnlaget for nye produksjoner.

Norwaco er en paraplyorganisasjon. De 34 organisasjonene som er medlemmer, representerer 60.000 individuelle rettighetshavere - opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter.

Klikk på fanene i figuren nedenfor for å gå til våre hovedområder.

TV-distribusjon
Privatkopiering
NRK Arkiv
Andre avtaleområder
Undervisning

Generell avtalelisens

Generell avtalelisens

Kulturdepartementet har akkurat sluppet
Prop. 69 L (2014-2015)
Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)

Vi kommer tilbake med mer omtale.

Les mer om høringsprosessen »

Rapportering for 2015

Online-årsrapportering for videresending av TV-kanaler for Norwacos kunder. Rapporteringen er nå åpen. Frist for rapportering er 1. mai 2015.
Klikk her for å komme til innloggingen »

Torbjørn Urfjell ny leder i Virke Produsentforeningen

Torbjørn Urfjell ny leder i Virke Produsentforeningen

Urfjell tar over etter Leif Holst Jensen. Norwaco gratulerer Produsentforeningen med overgangen til Virke og ønsker Urfjell velkommen som ny leder. Les mer på Virkes nettsider »

Forlik med CDK og Get

Forlik med CDK og Get

Forliket mellom Norwaco og Canal Digital Kabel TV og Get AS er nå endelig godkjent av styrene i både CDK og Get. Les mer »

Ny undervisningsavtale for universiteter og høyskoler fra 2015

Ny undervisningsavtale for universiteter og høyskoler fra 2015

Norwaco har blitt enig med UHR om ny mønsteravtale for opptak og bruk av kringkastingsprogram i undervisning på universiteter og høyskoler. Les mer »

Kompensasjon for privatkopiering i 2015

I statsbudsjettet for 2015 er det foreslått bevilget kr 45,4 millioner som kompensasjon for lovlig kopiering til privat bruk. Les mer på sidene om Privatkopiering.