Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder. Vederlag som kreves inn går tilbake til rettighetshaverne og er med å legge grunnlaget for nye produksjoner.

Norwaco er en paraplyorganisasjon. De 34 organisasjonene som er medlemmer, representerer 60.000 individuelle rettighetshavere - opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter.

Klikk på fanene i figuren nedenfor for å gå til våre hovedområder.

TV-distribusjon
Privatkopiering
NRK Arkiv
Andre avtaleområder
Undervisning

Høring om generell avtalelisens mm.

Foto: Dmitry Valberg

Foto: Dmitry Valberg

1. juli 2014 kom høringsnotatet fra Kulturdepartementet. Norwaco sendte inn høringssvar 12. september.

Les mer »

Avtale om NRK-arkivet inngått

Avtale om NRK-arkivet inngått

Norwaco har blitt enig med NRK om en avtale om utnyttelse av NRKs arkivmateriale. Avtalen ble undertegnet 13. desember 2013.

Les mer »

Avtale med KS om film, TV og musikk i undervisning

Kompensasjon for privatkopiering i 2014

I statsbudsjettet for 2014 er det foreslått bevilget kr 45,4 millioner som kompensasjon for lovlig kopiering til privat bruk. Les mer på sidene om Privatkopiering.