LENKER

Lenker

Juridiske ressurser om opphavsrett o.l.

Åndsverkloven (Lovdata)

Forskrifter til åndsverkloven (Lovdata)

Åndsverkloven på engelsk (pdf)

Bernkonvensjonen

EUs Infosoc-direktiv (pdf)

Kringkastingsloven (Lovdata)

Forskrifter til kringkastingsloven (Lovdata)

WIPO (World Intellectual Property Organization)

WIPO-administrerte traktater

WIPO-traktatene WIPO Copyright Treaty (WCT) og
WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)

TRIPS-avtalen (pdf) (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

Romakonvensjonen

Cab-sat-direktivet

Collection of National Copyright Laws (UNESCO)

Norwacos medlemsorganisasjoner

Se listen her

Andre norske forvaltningsorganisasjoner

Kopinor

Gramo

Tono

Bono

Utenlandske forvaltningsorganisasjoner

COPY-DAN (Danmark)

Kopiosto (Finland)

SACD (Frankrike)

SCAM (Frankrike)

AGICOA (Internasjonal)

SIAE (Italia)

Copyro (Romania)

SGAE (Spania)

Copyswede (Sverige)

BILD-KUNST (Tyskland)

VG-WORT (Tyskland)

ALCS (UK)

Directors UK (fomerly DPRS) (UK)

Andre organisasjoner og foreninger

Clara (informasjon om opphavsrett og klarering)

Norcode (The Norwegian Copyright Development Association)

DigitalTVForum (Et fagforum for selskaper, organisasjoner og
myndigheter som arbeider med digital-TV)

Fjernsynsdistributører

BKK

Canal Digital

Get

Altibox (Lyse Tele) 

NextGenTel

Norsk Kabel-TV AS (NOKAB)

NEAS

Romerike Multimedia AS (Romm)

Andre nyttige ressurser

MPLC Norge (Motion Picture Licensing Company)

Norwegian Film AS

Norske film- og tv-produsenters forening (Produsentforeningen)

DigitalTvNorge

Medietilsynet

Post- og teletilsynet

Kabel Norge (tidligere Norsk Kabel-TV Forbund)

Norsk mediebaromenter 2008, Statistisk sentralbyrå