Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

AV-lisens

Hovedavtale om bruk av TV og film

Med denne avtalen får undervisningsstedet rett til å bruke TV-programmer i egen undervisningsvirksomhet. Avtalen omfatter alle NRKs TV- og radiokanaler, en rekke europeiske TV-kanaler samt de fleste norskproduserte spillefilmer.

AV-lisens gir tillatelse til
– opptak og bruk av TV- og radioinnhold
– lagring av opptak i undervisningsstedets intranett
– bruk av klipp
– bruk av opptak av programmer fra AV-sentraler
– deling av opptak internt på skolene
– opptak og bruk av norske spillefilmer

Kanalene i avtalen

AV-lisens-kanaler.png#asset:1276

Nedlastning av avtaler

(Merk at lovhenvisningene i avtalene gjelder åndsverkloven av 1961.)

Spillefilmliste


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993