Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Ansatte

Norwacos administrasjon

Styret i Norwaco tilsatte fredag 13. april 2018 Elin Urkedal som ny direktør. Urkedal kommer fra stillingen som assisterende direktør og økonomisjef i Norwaco. Les mer her. 

Finn rett medarbeider i oversikten nedenfor, eller benytt generell kontaktinformasjon og kontaktskjema nederst på sidene. 

Elin Urkedal

Direktør

eu@norwaco.no

23 31 68 03

Norwacos direktør. Overordnet ansvar for økonomi og fordeling av vederlag til norske og utenlandske rettighetshavere. 

Erik Hovet Skjøtskift

Key Account Manager

ehs@norwaco.no

23 31 68 12

Kundeansvar for kommersielle TV-distributører, herunder distribusjonsavtaler for public service- og kommersielle kanaler (Fellesavtalen og K-avtalen).      

Jon Harald Knudtzon

Kommunikasjonsansvarlig

jhk@norwaco.no

23 31 68 04

Ansvar for kommunikasjon med Norwacos medlemmer. Nettsider, nyhetsbrev, årsmelding, medlemsmøter, kurs og annen oppfølging av medlemsorganisasjonene. Kundeinformasjon i samarbeid med kundeansvarlig. 

André Maarud Høistad

Forretningsutvikler

amh@norwaco.no

23 31 68 14

Produkt- og forretningsutvikling, herunder markedsanalyser innenfor eksisterende og nye markedsområder. Ansvarlig for markedsføringen av Norwaco og Norwacos produkter.     

Else Krogager Henriksen

Avtalekonsulent

eh@norwaco.no

23 31 68 08

Kundeansvar for ikke-kommersielle TV-distributører og for kommuner/fylkeskommuner/skoler som bruker audio- og audiovisuelt innhold i undervisningen.   

Ingelin Skaret

Juridisk seniorrådgiver

is@norwaco.no

23 31 68 06

Generell juridisk bistand. Deltar i forhandlinger om nye og reviderte avtaler. Særskilt ansvar for forvaltningskontrakt med medlemsorganisasjoner og høringssvar ved ny lovgivning. Fagansvarlig for undervisnings- og kulturarvområdet. Har dessuten ansvar for individuelle krav og henvendelser vedrørende avtalen om NRKs bruk av arkiv. 

Simen Halsan Øien

Juridisk rådgiver

sho@norwaco.no

23 31 68 13

Generell juridisk bistand. Deltar i forhandlinger om nye og reviderte avtaler. Arbeider særlig innenfor områdene TV-distribusjon og privatkopiering, og har ansvar for inngåelse og oppfølging av Norwacos avtaler med utenlandske organisasjoner.

Roberto Galella

Konsulent IT- og kundebehandling

rg@norwaco.no

23 31 68 07

IT-ansvarlig, med fokus på drift og utvikling av systemer for kundebehandling og fakturering. Koordinator for IT-leverandører. 

Mona Elisabeth Aasberg

Sekretær/kundeveileder

maa@norwaco.no

Telefon: 23 31 68 00

Organisasjonens sekretær. Bistår særskilt med kundeoppfølging på TV-distribusjonsområdet.

Frants Mohr

Senior system- og fordelingskonsulent

fm@norwaco.no

23 31 68 05

Utvikler og drifter beregningssystemer for fordeling av vederlag til norske og utenlandske rettighetshavere. Ansvar for kontrollrutiner for fordeling av vederlag.    

Cathrine Hegge

Konsulent

ch@norwaco.no

23 31 68 09

Fordeling: Gjennomgår og koder sendeflaten i TV-kanaler som grunnlag for å fordele vederlag fra de ulike avtaleområdene nasjonalt og internasjonalt og mellom rettighetshavergrupper. 


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993