Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Ansatte

Norwacos administrasjon

Styret i Norwaco tilsatte fredag 13. april 2018 Elin Urkedal som ny direktør. Urkedal kommer fra stillingen som assisterende direktør og økonomisjef i Norwaco. Les mer her.

Finn rett medarbeider i oversikten nedenfor, eller benytt generell kontaktinformasjon og kontaktskjema nederst på sidene.

Elin Urkedal

Direktør

eu@norwaco.no

23 31 68 03 / 917 39 393.

Ansvar for daglig ledelse av Norwaco. Sørge for effektive klareringsløsninger til nytte for brukere og rettighetshavere, motivere en kompetent stab og rapportere til et bredt sammensatt styre for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter.

Foto: Guro Skjelderup

Erik Hovet Skjøtskift

Økonomisjef

ehs@norwaco.no

23 31 68 12

Ansvar for budsjett, fakturering, regnskap og kapitalforvaltning. Kundeansvar for kommersielle TV-distributører, herunder distribusjonsavtaler for public service- og kommersielle kanaler (Fellesavtalen og K-avtalen).

Foto: Guro Skjelderup

Jon Harald Knudtzon

Kommunikasjonsansvarlig

jhk@norwaco.no

23 31 68 04

Ansvar for kommunikasjon med Norwacos medlemmer. Nettsider, nyhetsbrev, årsmelding, medlemsmøter, kurs og annen oppfølging av medlemsorganisasjonene. Kundeinformasjon i samarbeid med kundeansvarlig.

Foto: Guro Skjelderup

Sigrid H. Rauboti

Økonomi- og administrasjonskonsulent

sr@norwaco.no

23 31 68 00 / 23 31 68 10

Ansvar for regnskapsrelaterte oppgaver, leverandøroppfølging, kontoradministrasjon og service overfor kunder og medlemsorganisasjoner.

Foto: Jon H. Knudtzon

Simen Halsan Øien

Juridisk rådgiver

sho@norwaco.no

23 31 68 13

Generell juridisk bistand. Deltar i forhandlinger om nye og reviderte avtaler. Arbeider særlig innenfor områdene TV-distribusjon og privatkopiering og har ansvar for inngåelse og oppfølging av Norwacos avtaler med utenlandske organisasjoner.

Foto: Guro Skjelderup

Ingelin Skaret

Juridisk seniorrådgiver

is@norwaco.no

23 31 68 06

Generell juridisk bistand. Deltar i forhandlinger om nye og reviderte avtaler. Særskilt ansvar for forvaltningskontrakt med medlemsorganisasjoner og høringssvar ved ny lovgivning. Fagansvarlig for undervisnings- og arkivområdene. Har også ansvar for individuelle krav og henvendelser vedrørende avtalen om NRKs bruk av arkiv. Foto: Guro Skjelderup

Else Krogager Henriksen

Avtalekonsulent

eh@norwaco.no

23 31 68 08

Kundeansvar for ikke-kommersielle TV-distributører og for kommuner/fylkeskommuner/skoler som bruker audio- og audiovisuelt innhold i undervisningen.

Foto: Guro Skjelderup

Roberto Galella

Konsulent IT- og kundebehandling

rg@norwaco.no

23 31 68 07

IT-ansvarlig, med fokus på drift og utvikling av systemer for kundebehandling og fakturering. Koordinator for IT-leverandører.

Foto: Guro Skjelderup

Frants Mohr

Fordelingssjef

fm@norwaco.no

23 31 68 05

Ansvar for fordelingsarbeidet i Norwaco, herunder forberede og følge opp fordelingsforhandlinger, beregningssystemer, kontrollrutiner, dokumentasjon og utbetalinger til norske og utenlandske rettighetshaverorganisasjoner.

Foto: Guro Skjelderup

Cathrine Hegge

Konsulent

ch@norwaco.no

23 31 68 09

Fordeling: Gjennomgår og koder sendeflaten i TV-kanaler som grunnlag for å fordele vederlag fra de ulike avtaleområdene nasjonalt og internasjonalt og mellom rettighetshavergrupper.

Foto: Roberto Galella

André Maarud Høistad

Forretningsutvikler

amh@norwaco.no

23 31 68 14

Produkt- og forretningsutvikling, herunder markedsanalyser innenfor eksisterende og nye markedsområder. Ansvarlig for markedsføringen av Norwaco og Norwacos produkter.

Foto: Guro Skjelderup

Kaja B. Thomassen

Avtalekonsulent, skole

skole@norwaco.no

477 91 290

Deltidsengasjement.

Foto: Guro Skjelderup


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993