Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Avtalelisens

I tilfeller der det skjer masseutnyttelse av verk, slik som når TV-distributører tilbyr hundrevis av TV-kanaler til sine abonnenter eller lærere kopierer fra utgitte verk til bruk i undervisningen, er det praktisk talt umulig for brukeren å innhente samtykke fra og betale vederlag til hver enkelt rettighetshaver som brukes.

Når Norwaco inngår avtaler om distribusjon av TV- og radiokanaler og opptak av TV-og radioprogram til bruk i undervisning, suppleres disse avtalene av bestemmelser om avtalelisens i åndsverkloven. Avtalelisens innebærer at den avtalen Norwaco inngår med brukerne på vegne av medlemmene våre, utvides til også å gjelde verk av samme type rettighetshavere som ikke er tilsluttet Norwaco, både norske og utenlandske.

 • FORDELER MED AVTALELISENS

  For brukerne vil dette i praksis si at den avtale som inngås dekker alle rettigheter på det aktuelle området.

  For rettighetshaverne innebærer ordningen at både organiserte og ikke-organiserte rettighetshavere er bundet av avtalens vilkår.

  Dermed får avtalene også virkning for rettighetshavere utenfor organisasjonene, herunder utenlandske rettighetshavere. De utenforstående gis like stor rett som organiserte rettighetshavere, til å motta andeler av de vederlag som kreves inn.

  For at vederlagsmidlene også skal nå ut til utenlandske rettighetshavere, inngår Norwaco avtaler med organisasjoner i andre land.

 • GODKJENNELSE

  Norwaco er per dags dato godkjent av Kulturdepartementet som avtalelisensutløsende organisasjon på følgende områder:

  • samtidig og uendret videresending av kringkastingsprogrammer (gammel åvl. § 34, tilsvarende ny lov § 57)
  • opptak av kringkastingsprogrammer til bruk i undervisning (gammel åvl. § 13b, tilsvarende ny lov § 46)
  • bruk av verk i kringkastingsforetaks samlinger (gammel åvl. § 32, tilsvarende ny lov § 57)

Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993