Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Kommersielle kanaler

Norske og utenlandske, kommersielle TV-kanaler: K-avtalen

Norwacos avtale for distribusjon av kommersielle kanaler omfatter godt over 100 kanaler og klarerer rettigheter som ikke er forhåndsklarert av kringkaster. I tillegg til Norwacos avtale må distributør inngå avtale direkte med kringkaster.

Se K-avtalen nederst på siden, for kanaler, vederlag og øvrige betingelser.

Nedlastning av TV-distribusjonsavtaler

(Merk at lovhenvisningene i avtalene gjelder åndsverkloven av 1961.)


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993