Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Kopiering til privat bruk

Kultur er til for å deles

Som privatperson kan du dele musikk, film, TV-innhold og lydbøker gratis med nære venner og familie. Denne retten er fastsatt i åndsverkloven for å sikre allmennhetens behov for tilgang til kultur. 

Gjennom Norwaco får de som har rettigheter, likevel økonomisk kompensasjon gjennom en årlig bevilgning i statsbudsjettet. Bevilgningen for 2017 utgjorde kr. 47.000.000,- til fordeling til individuelle norske og europeiske rettighetshavere.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993