Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Enkel klarering av rettigheter

Norwaco representerer medlemmene i 36 norske organisasjoner for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter – til sammen ca. 65.000 individuelle rettighetshavere.

Lars Reiten

Fordelingskonsulent

lr@norwaco.no

416 73 457

Deltar i alle sider av fordelingsarbeidet i Norwaco, herunder innhenting av datagrunnlag, databehandling og service overfor norske og utenlandske rettighetshaverorganisasjoner.

Foto: Caroline Roka


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993