Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Norwaco 40 år

Gjennom 40 år som kollektiv forvaltningsorganisasjon har Norwaco krevet inn og fordelt seks milliarder kroner til rettighetshavere i TV-, film- og musikkproduksjoner.

Norwaco ble stiftet 17. november 1983 etter initiativ fra Norges Kunstnerråd. Bakgrunnen var det nye TV-mediet som kom til Norge på 1960-tallet og hadde vokst seg stadig større gjennom 70- og 80-tallet.

Fremveksten av Kabel-TV

Parallelt med de nye TV-kanalene, oppsto et marked for distribusjon av TV- og radiosignalene, og nye kabelnett ble bygget ut i stor skala. Ikke minst gjorde muligheten til å tilby andre lands kanaler, som for eksempel SVT, kabel-TV populært. Utover 80-tallet kom enda flere kanaler til.

Det var bare ett problem. Innholdet i sendingene var ikke klarert for den nye utnyttelsen som kabeldistribusjonene innebar. Man trengte avtaler med de som hadde medvirket og hadde opphavsrettigheter i TV- og radioproduksjonene.

Dynastiet 1984
Dynastiet samlet og splittet Norge på 80-tallet. John Forsythe og Linda Evans som hovedpersonene Blake og Krystle. Foto: Aaron Spelling Prod, 1984


Norwaco representerer alle rettighetshavere

Å inngå avtaler med hver enkelt medvirkende i hvert eneste program i alle kanaler som ble distribuert, ville vært en bortimot umulig oppgave. I stedet samlet rettighetshaverne seg i organisasjonen Norwaco, og dermed kunne de som ønsket å bruke innholdet, klarere rettighetene på ett sted og få tillatelse til bruk, gjennom én enkelt avtale.

Norwaco er en paraplyorganisasjon, og i dag har Norwaco 37 norske organisasjoner som medlemmer. Gjennom åndsverklovens bestemmelser om avtalelisens og godkjenning fra Kulturdepartementet, representerer Norwaco i praksis alle norske rettighetshaverne på virksomhetsområdene. I tillegg har Norwaco avtaler med en rekke utenlandske organisasjoner og kan dermed gi heldekkende lisenser til de som ønsker å bruke innholdet.

Norwacos forvaltning

Gjennom årene er Norwacos virksomhet stadig utvidet, og nå i jubileumsåret driver Norwaco rettighetsforvaltning på seks virksomhetsområder.

Ved siden av TV-distribusjon, utgjør arkivavtalen med NRK fra 2013 en viktig del av Norwacos forvaltning. Avtalen gir NRK anledning til å gjøre arkivproduksjoner fra TV og radio tilgjengelige og omfatter fra 2022 alle NRKs egenproduksjoner fra før 2015.

Andre forvaltningsområder er bruk av TV, film og musikk i undervisning, bibliotek og museer og TV på offentlig sted. Norwaco fordeler også den statlige kompensasjonen for lovlig privat kopiering av TV-film og musikk, til individuelle rettighetshavere i Norge.

NRK-arkivavtale 2013
Norwacos daværende direktør Cathrine Nagell og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen inngår avtale om tilgjengeliggjøring av NRKs arkiv i desember 2013. Foto: Jon H. Knudtzon


Fordeling

Kompensasjonen for privatkopiering og vederlagene som Norwaco krever inn, blir fordelt til rettighetshavere via Norwacos medlemsorganisasjoner. Dermed er de med på å skape grunnlag for nye produksjoner. Gjennom 40 år med rettighetsklarering har Norwaco fordelt til sammen seks milliarder kroner til norske og utenlandske rettighetshavere.

De neste 40 …

Kollektiv klarering gir store fordeler, både for brukere av TV, film og musikk og for de som har vært med å skape verkene. I 1983, var det få andre kanaler enn NRK og SVT, og den tekniske nyvinningen het tekst-TV. I løpet av de siste 40 årene, har det skjedd en rivende utvikling – både teknisk og innholdsmessig.

Norwaco har vært med på utviklingen hele veien og tilbyr nå rettighetsklarering for mange typer bruk, på flere plattformer, av over 200 TV-kanaler, musikk, film og annet innhold. Med dette åpner Norwaco et vindu mot verden som få kunne forestilt seg ved oppstarten.

Hva slags innhold og bruk som egner seg for kollektiv rettighetsklarering, har variert gjennom årene. Noen forvaltningsområder har kommet til, mens andre har falt bort på veien. Norwaco eksisterer ikke for sin egen del, men for rettighetshavere til åndsverk og de som ønsker å bruke innholdet. Så lenge det fins klareringsoppgaver som best løses kollektivt, vil Norwaco være en del av bildet.

I jubileumsåret snakkes det om kunstig intelligens i alle deler av samfunnet. Den teknologiske utviklingen åpner nye muligheter for skapende virksomhet og formidling, samtidig som mange er bekymret for hvordan den vil påvirke kunsten og kunstnerne. Det vi kan være helt sikre på, er at om 40 år ser verden helt annerledes ut enn i dag. Den som lever, får se.

Informasjonsfilm

I forbindelse med jubileet, har Norwaco fått laget en informasjonsfilm om virksomheten. Klikk på bildet...

Norwacofilmen
Fra Norwacofilmen. Foto: SkjermdumpNorwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993