Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Fordeling

Fordeling av kompensasjonen

Ifølge retningslinjer fra Kulturdepartementet skal kompensasjonen deles likt mellom de tre rettighetshavergruppene opphavere, utøvende kunstnere og produsenter.

Vederlag til norske individuelle rettighetshavere fordeles gjennom Norwacos medlemsorganisasjoner. Rettighetshavere i EØS-området får kompensasjon gjennom avtaler Norwaco har med utenlandske organisasjoner. Disse avtalene sikrer også at norske rettighetshavere får kompensasjon for privatkopiering i andre EØS-land.

Som grunnlag for fordelingen gjennomfører et uavhengig analyseselskap årlige statistiske undersøkelser av privatkopiering i Norge på oppdrag fra Norwaco. Undersøkelsene forteller hvilke verkstyper det gjøres opptak av, og i hvilket omfang, men gir ingen direkte oversikt over hvilke enkeltverk som kopieres.

Rapportene kan lastes på våre nedlastningssider.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993