Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Avtaler for bruk av TV, musikk og radioinnhold i undervisning

Ny åndsverklov fra 1.7.2018

Med virkning fra 1. juli 2018 ble åndsverkloven av 1961 erstattet av en ny lov om opphavsrett til åndsverk.

De gjeldende mønsteravtalene på undervisningsområdet ble fremforhandlet under den gamle åndsverkloven, og inneholder derfor henvisninger til denne og ikke den nye åndsverkloven. Dette har ingen materiell betydning, og avtalene dekker det samme som før. Etter hvert som det fremforhandles nye mønsteravtaler, vil avtaletekstene bli oppdatert med nye lovhenvisninger.

Hovedbestemmelsene om avtalelisens for opptak av kringkastingsprogram til bruk i undervisning finnes nå i § 46, jf. § 63 i den nye loven. Bestemmelsene om enerett for opphavere, utøvende kunstnere, produsenter og fotografer finnes nå i hhv §§ 3, 16, 21 og 23. Kringkastingsforetaks rettigheter fremgår av § 22.

AV- og Musikklisens for kommuner og fylker
(for grunn- og videregående skoler samt barnehager)

Nedenfor finner du mønsteravtaler for AV-lisens, fremforhandlet av Kommunenes Sentralforbund (KS), Norwaco og Kringkastingsforetak representert av UBON, og Mønsteravtale for Musikklisens, fremforhandlet av Norwaco og NCB i henhold til særskilt fullmakt, begge med virkning fra 1.1.2014.

Avtalene inngås ved å fylle ut og sende inn skjema for Avtalebekreftelse.

AV-lisens for universiteter og høyskoler

Nedenfor finner du mønsteravtale for AV-lisens, fremforhandlet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR), Norwaco og Kringkastingsforetak representert av UBON, med virkning fra 1.1.2015.

Avtalene inngås ved å fylle ut og sende inn skjema for Avtalebekreftelse.

Avtaler for private skoler og folkehøgskoler o.l.

Avtalene inngås ved å fylle ut og sende inn skjema for Avtalebekreftelse.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993